“Bærum kommune er svært fornøyde”

“I forbindelse med iverksetting og markedsføring av Handlingsplan for Bærumsskolen mot 2020 benyttet Bærum kommune seg av Balder film. Balder film v/ Christian var involvert fra idéstadiet til filmen var ferdig, og filmet også live fra en “kick off” vi arrangerte i forbindelse med lanseringen av handlingsplanen.

Både Christian og hans medarbeidere har gjennom hele samarbeidstiden vært svært tilgjengelige, punktlige og serviceinnstilte. Christian har imøtekommet alle våre ønsker, til tross for at enkelte av ønskene skapte flere filmtekniske utfordringer for ham. Christian har på sin side utfordret ideene våre underveis, i form av at han på en saklig måte har forklart hva han tror vil fungere best ut ifra et mediafaglig perspektiv. Dette har etter vårt syn bidratt til å gjøre det ferdige produktet bedre.

Bærum kommune er svært fornøyde med både forarbeidet til filmen, prosessen med å skape filmen, resultatet av filmen, og arbeidet i etterkant. Vi benytter Balder film gjerne igjen ved en senere anledning.”