“…med høy kvalitet og innenfor budsjett.”

«I sammenheng med OU-fondets jubileum skulle vi produsere en film som både klarte å vise mangfoldet av tiltak og mottakere for fondet og samtidig kommuniserte fondets historie og funksjon. Balder Film løste dette i en underholdende, informativ og engasjerende film. I tråd med offentlige anskaffelser hentet vi inn tilbud fra flere leverandører. Valget falt på det beste alternativet som kunne levere på alle punkter, med høy kvalitet og innenfor budsjett. Takk for samarbeidet Balder Film!»